ผู้เข้าเว็บ ณ เวลานี้

มี  59  บุคคล กำลังชมเว็บไซต์ ณ ตอนนี้

เมนูรัตนทัวร์
loginRattanatour & Travel
Tel 0 5422 2145, 08 5865 8054 
Line Id : RATTANATOUR
11 ถ.รัษฎา ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
 ใบอนุญาติเลขที่ 21-00904 

RATTANATOUR & TRAVEL
บริการนำเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ, บริการจัดกรุ๊ปทัวร์ ดูงาน ทัศนศึกษา ดูงานเป็นหมู่คณะ
จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายใน และระหว่างประเทศ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 21-00904 
ทะเบียนพาณิชย์ เลขที่ 0521550510342
รัตนทัวร์ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้มีอุปการะคุณ
องค์กรเอกชน บริษัท ห้างร้าน รวมถึงหน่วยงานราชการหลายแห่ง
ในการจัดทัวร์ท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศ
ทัศนศึกษาดูงาน สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และขวัญกำลังใจ
ในการทำงานซึ่งเป็นส่วสำคัญในการนำพาองค์กร
สู่การแข่งขันในโลกปัจจุบันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี